Onkologi

  Vad kan man göra om min hund/katt fått en knöl/tumörsjukdom?

  Onkologimottagning på djursjukhuset Sundsvall

  Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är en medicinsk specialitet huvudsakligen inriktad på diagnos, förebyggande och behandling av elakartade tumörsjukdomar, cancer.

  Cancer är en diagnos som skrämmer många. Alla som har upplevt den ömsesidiga kärleken som uppstår mellan en hund eller katt och dess husse eller matte känner även en överväldigande sorg och vånda vid ett besked om att djuret drabbats av en allvarlig sjukdom.

  Förekomsten av cancer har de senaste åren ökat även hos sällskapsdjur. Våra djur lever idag längre tack vare mer sofistikerad diagnostik och sjukdomsbehandling samt bättre omsorg i form av bättre foder och fler möjligheter att vaccinera mot sjukdom. Denna allmänt förbättrade hälsa har istället gjort att åldersrelaterade sjukdomar, som till exempel cancer, har ökat.

  Sällskapsdjur brukar utveckla cancer i ungefär samma takt som människor gör. Vissa typer av cancer är vanligare inom vissa raser, eller hos det ena eller det andra könet. Hundar och katter i alla åldrar kan drabbas av tumörsjukdomar, men risken att utveckla en tumör blir större ju äldre djuret är. En del riktigt elakartade tumörtyper kan även angripa unga djur.

  Alltför många djurägare tror att det är helt normalt att djur får knölar när de blir äldre, men en knöl bör alltid undersökas. Idag finns det stora möjligheter att behandla tumörer, varför man bör uppsöka veterinär om man upptäcker en knöl på sin hund eller katt.

  Symtom på cancer är ofta ospecifika. Ofta består symtomen av:

  onormala svullnader som växer, som inte går över eller sår som inte läker
  blödning eller annan utsöndring från någon kroppsöppning utan känd orsak
  smärta, ovilja att röra sig, ihållande hälta eller stelhet
  feber, snabb viktminskning
  konstant trötthet, svaghet, infektionskänslighet
  tydligt nedsatt aptit, problem att svälja eller äta
  motbjudande lukt, svårighet att andas, kissa eller bajsa

  Dessa symtom kan också vara tecken på andra sjukdomar, men alla är oroande och man bör söka veterinär.

  Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos.  Hos oss bedrivs nu en högt specialiserad behandling av hundar och katter med tumörsjukdomar. Vi erbjuder idag avancerad diagnostik, kirurgisk behandling och flera typer av behandling med cellgifter (cytostatika) som har målet att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling.

  Genom en hög kompetens ser vår personal till att ställa en korrekt diagnos och ge en individuell prognos för varje enskild patient. Hos oss finns vår nya djursjukhuschef, leg veterinär Patricio Rivera, veterinärmedicine doktor i onkologi och med mångårig erfarenhet av forskning/behandling av tumörsjukdomar hos hund och katt.

  Patricio tog sin veterinärexamen vid Santo Tomas Universitetet i Chile 1996. Han kom till Sverige 2000. I januari 2005 fick han sin svenska veterinärlegitimation efter sin utbildning på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 2005-2010 arbetade han vid UDS/SLU med forskning kring tumörsjukdomar hos hund samt undervisade veterinärstudenter. Därefter har han också arbetat vid centrum för medicin vid Strömsholm specialistdjursjukhuset hund och katt, vid regiondjursjukhuset Bagarmossen samt vid Evidensia Södra Djursjukhuset.

  Sedan december 2016 är han anställd hos oss som djursjukhuschef på Djursjukhuset Sundsvall. Han arbetar heltid på polikliniken (måndag-fredag) där han tar emot olika medicinska fall, men framför allt remitterade patienter med tumörsjukdomar. Han är också medlem i European Society of Veterinary Oncology (ESVONC) samt i Veterinary Cancer Society (VCS) som är den amerikanska motsvarigheten.

  www.djurcancer.se har Patricio samlat information om olika former av cancer hos hund och katt, varför sjukdomen uppkommer och hur man skulle kunna behandla.

  Du är välkommen att boka tid hos oss på telefon: 060-14 70 10.